LÄS OM VÄSTRA BODARNES SKÄLVANDE ÖDE!

Välkommen!   På denna hemsida finner du bland annat tre artiklar som skildrar planerna på en grundläggande förändring av ortens karaktär, skissat i en översiktsplan som kommer att ställas ut hösten 2011.   Kap 1: Mötet mellan invånare och kommunledning en snöstormig novemberkväll.   Kap 2: Markägaren Göteborg och arrendatorerna, Mossbergska stiftelsens historia, ändringarna i stiftelsestadgarna.   … Fortsätt läsa LÄS OM VÄSTRA BODARNES SKÄLVANDE ÖDE!

”Bevara ängar, skog och mark!”/Västra Bodarnes öde KAPITEL 3, nu äntligen ute! (Och kanske blir det ett Nr 4)

Västra Bodarne i mars 2011. Grågäss och tranor flyger över Mjörn. Isen ligger blågrå, fuktig. Över Norseskären – ”rusiga måsars låt”. En knapp halvmil härifrån, i Rådhuset, det kommunala högkvarteret vid Stora Torget i Alingsås, ligger dokumenten, ”synpunkterna” på FÖP VB, på Västra Bodarnes ”förtätning” och urbanisering. Det jäser av indignation i papperen, men även … Fortsätt läsa ”Bevara ängar, skog och mark!”/Västra Bodarnes öde KAPITEL 3, nu äntligen ute! (Och kanske blir det ett Nr 4)

VÄSTRA BODARNES ÖDE /KAPITEL 2/ Vem säljer och vem köper?

Vid tvåtiden söndagen den 14 november – Fars dag – går jag längs Sommarrovägen på väg till den nu övergivna Friluftsskolan i Västra Bodarne. Jag är inbjuden som journalist till Arrendatorsföreningens möte om den ovissa framtiden. Oron är djup bland medlemmarna eftersom markägaren, Göteborgs stad, vill sälja sina 51 hektar mark med drygt 40 arrendetomter. … Fortsätt läsa VÄSTRA BODARNES ÖDE /KAPITEL 2/ Vem säljer och vem köper?